Extractie

Soms is het verwijderen van een tand of kies noodzakelijk. Voorafgaand aan de ingreep geeft de tandarts verdovingsvloeistof om de behandeling minder pijnlijk te maken. Nadat de verdoving is ingewerkt, test de tandarts of u niets meer voelt. De tand wordt doorgaans met een draaiende of wrikkende beweging in zijn geheel verwijderd. Als de kies erg vastzit, kan het nodig zijn deze in delen te verwijderen, waarbij de kies wordt geboord en de delen één voor één worden uitgenomen. U kunt wat druk voelen, maar u hoort geen pijn te voelen tijdens de behandeling. Echter kan het wel zo zijn dat als er een ontsteking bij de wortelpunt plaatsvindt, het soms iets moeilijker kan zijn om te verdoven.

Extractie

Na de behandeling

  • De eerste 24 uur na de extractie niet spoelen. Dit verstoort de wondgenezing doordat het stolsel weggespoeld wordt, waardoor je blijft bloeden. Na 24 uur mag er voorzichtig gespoeld worden met lauw (zout) water of een mondwater.
  • Poets het gebit de eerste 24 uur voorzichtig en zachtjes.
  • Drink en eet de eerste 24 uur geen hete dingen, zeker als de verdoving nog niet is uitgewerkt. Dit om te voorkomen dat je je verbrandt zonder het te merken. Het eten van zacht voedsel wordt geadviseerd.
  • Drink geen alcohol totdat de wond is genezen. Dit omdat alcohol een bloedverdunnend effect heeft en dus kan zorgen voor een nabloeding.
  • Probeer zo lang mogelijk even te stoppen met roken totdat de wond is genezen. Roken vernauwt de bloedvaten in het tandvlees, wat leidt tot een vertraagde wondgenezing. Ook is de kans op het ontwikkelen van complicaties vergroot als er wordt gerookt na een extractie.

Maak een afspraak : (038) - 30 30 009