Privacyverklaring

RJ Tandartsen respecteert uw persoonsgegevens en waarborgt de vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie. Persoonsgegevens omvatten alle informatie over een persoon, inclusief indirecte informatie die iets over iemand kan zeggen. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vervullen wij de informatieplicht aan de betrokkenen wiens persoonsgegevens wij verwerken.

Persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens achter bij RJ Tandartsen. Ook tijdens behandelingen in onze praktijk worden persoonsgegevens vastgelegd. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door u zijn verstrekt of waarvan bij verstrekking duidelijk is dat ze aan RJ Tandartsen worden verstrekt voor verwerking. De verwerkte persoonsgegevens omvatten:

 • NAW-gegevens (voor- en achternaam, adres)
 • Contactgegevens (postadres, telefoonnummers, e-mailadressen)
 • Overige persoonsgegevens (geboortedatum, legitimatiebewijs, Burger Service Nummer, nationaliteit, geslacht)
 • Gegevens over uw gezondheid
 • Gegevens van uw zorgverzekeraar
 • Gegevens van andere zorgverleners
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres

Grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens door RJ Tandartsen is gebaseerd op de gronden zoals beschreven in artikel 6 van de AVG:

 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

RJ Tandartsen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van een behandeling
 • Bijhouden van uw medisch dossier
 • Inplannen van afspraken
 • Bijhouden van door u aangegeven voorkeuren
 • Verbetering van onze diensten
 • Uitvoering van overige door u verzochte diensten

Delen van persoonsgegevens met derden

RJ Tandartsen verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij delen persoonsgegevens alleen met derde partijen indien dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening en conform de genoemde doeleinden. Derden die namens ons persoonsgegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst mee, waarin naleving van de AVG is vastgelegd. RJ Tandartsen verstrekt persoonsgegevens ook aan derden als dit wettelijk verplicht is.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij waarborgen de beveiliging van uw persoonsgegevens met passende technische en organisatorische maatregelen. In samenwerking met derde partijen worden in verwerkersovereenkomsten afspraken gemaakt over beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

RJ Tandartsen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de genoemde doeleinden of op basis van wettelijke vereisten. Voor medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst.

Privacyrechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, of over te dragen. Ook kunt u uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Verzoeken hierover kunt u sturen naar:

RJ Tandartsen Holtenbroekerweg 36, 8021 VG Zwolle 038 30 30 009 zwolle@rjtandartsen.nl

Ter verificatie vragen wij om een kopie van een geldig identificatiebewijs. Alleen verzoeken met betrekking tot uw eigen persoonsgegevens worden in behandeling genomen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. U kunt zich afmelden voor cookies via uw internetbrowser-instellingen.

Aanpassing privacyverklaring

RJ Tandartsen behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Aanpassingen worden op onze website gepubliceerd.

Vragen en contact

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:

RJ Tandartsen Holtenbroekerweg 36, 8021 VG Zwolle 038 30 30 009
zwolle@rjtandartsen.nl

Maak een afspraak : (038) - 30 30 009